ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน โดยแต่ละวันที่นี่จะมีผู้คนเดินทางมาสักการะ ขอพร และบนบาน ยามที่มีปัญหาทุกข์ร้อนหรือต้องการสิ่งใด ก็จะมากราบขอพรจากองค์เจ้าพ่อหลักเมือง และหากสมความปรารถนาจะมีการมาแก้บนด้วยการแสดงมโหรสพตลอดทั่งปี เสาหลักเมืองตั้งอยู่ในศาลาไทยตรีมุข ลักษณะเป็นแท่งเสาหินทราย จารึกด้วยอักษรขอม และภาษาสันสกฤต สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา ตามความเชื่อโบราณนั้น ถือเป็นเครื่องหมายการก่อตั้งชุมชนและเมืองเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวเมือง เป็นที่ยึดถือทางจิตใจให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ก่อนหน้านี้เสาหลักเมืองเดิมเป็นต้นไม้ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บานประตูเดิมป้อมชุมพล ต่อมาเกิดชำรุดและสถานที่ตั้งคับแคบ จึงได้ย้ายมาตั้ง ณ ป้อมกำแพงเมืองปัจจุบัน ของเดิมสร้างขึ้นเป็นศาลไม้มุงสังกะสี และนำเสาหินมาตั้งเป็นศาลหลักเมืองแทนเสาหลักเมืองเดิม จนกระทั่งมีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่ให้เป็นอาคารเมืองปูนกึ่งไม้ และได้จัดตั้งพิธีบวงสรวงจัดสร้างศาลหลักเมืองใหม่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2548 พ.ศ. 2549 หากคุณเดินทางผ่านศาลหลักเมืองแห่งนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะมีการให้สัญญาณแตร 3 ครั้ง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นเอง
(more…)

วัดเอกเชิงแส

วัดโบราณวัดหนึ่งในสงขลาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานแห่งนี้ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ “หลวงพ่อเดิม” อันเป็นพระประธานในพระอุโบสถ รวมทั้งรอยพระพุทธบาทจำลองทำจากไม้แกะสลักที่มีความกว้าง 80 เซนติเมตร และยาว 120 เซนติเมตร ซึ่งลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อเดิม ความเก่าแก่ของวัดเอกเชิงแสนั้น กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2100 หากถูกทิ้งร้างให้มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม อย่างไรก็ตาม ด้วยวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเดิม อันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน ที่นิยมมากราบไหว้บูชาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ ระยะหลังวัดเอกเชิงแสจึงได้รับการพัฒนาเสนาสนะต่าง ๆ มีการขยายพื้นที่วัดและปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบให้ร่มรื่นสวยงาม นอกจากนี้บทบาทของวัดเอกฯ ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสำหรับพุทธศาสนิกชน ซึ่งมีโครงการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรมตามหลักการทางพุทธศาสนา
(more…)

วัดพระทอง หรือวัดพระผุด

ค้นพบความมหัศจรรย์ระดับอันซีนไทยแลนด์ที่ซุกซ่อนในอีกมุมหนึ่งของภูเก็ต ซึ่งที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่น่าสนใจด้วยตำนานเรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งโผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเพียงพระเกตุมาลา และผุดขึ้นมาจากพื้นดินเดียวครึ่งองค์ อันเป็นที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” นั่นเอง
ที่มาพระผุด
(more…)

ริบลีส์ เวิลด์ ออฟ เอนเตอร์เม้นท์

แหล่งรวมความสนุกสนานที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าพิศวงซึ่งเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อ จนบางครั้งชวนให้เราขบคิด ตั้งคำถามถึงความแปลกพิสดารที่ค้นพบบนโลกใบนี้ และยังมีความบันเทิงอีกมากมายที่อัดแน่นไว้ในสถานที่เดียว ได้แก่
• พิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ เชื่อหรือไม่ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวแปลกประหลาด สิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ ที่สะสมไว้จากทั่วโลกกว่า 300 ชิ้น ของนายโรเบิร์ต ริบลียส์ ชาวอเมริกัน เช่น ม้าสามขา มนุษย์สี่ตา ศีรษะมนุษย์ย่อส่วน และพิพิธภัณฑ์ปลาฉลาม (อัตราค่าเข้าชม คนไทย 280 บาท เด็ก 230 บาท ชาวต่างชาติ 380 บาท เด็ก 280 บาท)
• โรงภาพยนตร์ 4 มิติ เป็นโรงภาพยนตร์แห่งอนาคตในระบบ 4 มิติ ที่ใช้ระบบพิเศษ ทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง (อัตราค่าเข้าชม 200 บาท)
• มหัศจรรย์เขาวงกต ชมแสง สี เสียง และ เอฟเฟคพิเศษทันสมัยถึง 16 ห้อง ชมความสวยงามของมิติพิศวงและภาพลวงตา (อัตราค่าเข้าชม คนไทย 280 บาท ชาวต่างชาติ 380 บาท)
• โกดังผีสิง ผจญภัยในโกดังผลิตโลงศพที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 5 แห่งของโลก (อัตราค่าเข้าชม คนไทย 280 บาท ชาวต่างชาติ 380 บาท)
(more…)

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติหรือพิพิธภัณฑ์เรือนไทยเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรและเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองตามแนวพระราชดำริแห่งองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยหมู่เรือนไทยไม้สักแบบภาคกลางอันทรงคุณค่าแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี อยู่ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดกำแพงเพชรโดยภายในจัดแสดงเรื่องราวของจังหวัด 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนประวัติศาสตร์เมือง ส่วนมรดกดีเด่น เช่น หินอ่อน แหล่งน้ำมัน และสุดท้ายคือส่วนชาติพันธุ์วิทยาที่แสดงถึงชนเผ่าต่างๆ เช่น มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซอ รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีห้องโสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่โดดเด่นด้วยระบบมัลติมีเดีย ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถรรมพื้นเมืองที่เต็มไปด้วยสินค้าน่าซื้อหา ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้านก็มีอยู่ละลานตา รวมถึงศูนย์จริยศึกษาที่สอนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ด้านพุทธศาสนา งานศิลปประดิษฐ์ งานแกะสลัก ร้อยมาลัยในวันอาทิตย์ เรียกว่ามาพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ที่เดียว จะได้รู้จักตัวตนของกำแพงเพชรอย่างลึกซึ้ง

(more…)

เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล

    เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ. 2435 ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า พระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคลองค์หนึ่ง นามว่า “นะ อิศโร” เดินทางไปลังกา และมีโอกาสรู้จักกับคหบดีผู้หนึ่งซึ่งมีพระธาตุพระทศพลอยู่มาก เศรษฐีคนนั้นยินดีถวายพระธาตุ โดยท่านนะ อิศโร อธิษฐาน และเลือกได้พระบรมธาตุพระพุทธองค์ ท่านเศรษฐีรู้สึกเสียใจมาก แต่ยินดีให้ แล้วบอกว่าพระบรมธาตุเป็นคู่บุญบารมีท่านนะ อิศโร จากนั้นท่านได้นำพระบรมธาตุกลับมาสงขลา พร้อมกับสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะจวบจนปัจจุบัน (more…)

พระธาตุยาคู

พระธาตุยาคู หรือ พระธาตุใหญ่ เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆ มากมาย โดยพระธาตุยาคูนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถเดินทางไปได้โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 214 จากตัวเมืองกาฬสินธุ์ ไปทางจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 19 กิโลเมตร หรือจากตัวอำเภอกมลาไสย ไปตามถนนหน้าโรงเรียนกมลาไสยประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงสี่แยกบ้านเสมา ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนลูกรังอีกประมาณ 500 เมตร

พระธาตุยาคู เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ประดับด้วยปูนปั้น มีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอด เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ จากลักษณะดังกล่าวขององค์พระธาตุฯ ที่ผสานรูปแบบการก่อสร้างไว้ถึง 3 สมัย ทำให้สันนิษฐานได้ว่า พระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ต่อมาคงปรักหักพังไปตามกาลเวลาเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา คงมีการสร้างเจดีย์ซ้อนทับฐานเดิม กระทั่งได้มีการต่อเติมส่วนยอดให้สูงขึ้นอีกในสมัยรัตนโกสินทร์ (more…)

ตลาดกลางคืน ปากคลองตลาด

ตลาดกลางคืน ปากคลองตลาด แต่เดิมเป็นตลาดค้าปลาขนาดใหญ่ โดยปลาที่ส่งมานั้นถูกส่งตรงมาจากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาจึงค่อยเปลี่ยนมาเป็นตลาดที่เป็นแหล่งจำหน่ายผัก ผลไม้ และดอกไม้สดปัจจุบัน ปากคลองตลาดประกอบด้วยตลาดหลัก 4 แห่งได้แก่ ตลาดองค์การตลาดเป็นของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลาดยอดพิมานเป็นของเอกชน และตลาดส่งเสริมเกษตรไทยเป็นของเอกชน ตลาดพุทธยอดฟ้าเป็นของเอกชน ที่สำคัญคือ ปากคลองตลาดติดอันดับที่ 4 จากการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของตลาดดอกไม้ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นตลาดกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วยตลาดปากคลองตลาดนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนจักรเพชร (more…)

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ

  จังหวัดเชียงรายมีอยู่อำเภอหนึ่งที่มีประชากรเป็นชาวไทยภูเขาอย่างเดียว นั่นคือ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและอากาศที่หนาวเย็น ทำให้มีชาวบ้านไม่มาก ในอดีตนั้นพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ปลูกพืชยาเสพติดเป็นหลัก และเป็นเส้นทางการค้ายาข้ามชาติเนื่องจากติดกับประเทศพม่า จึงมีการปราบปรามและพัฒนาหาอาชีพใหม่เพื่อยกระดับชีวิตชาวเขา เกิดโครงการดีๆ มากมาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ (more…)

อุทยานนกน้ำคูขุด

      พื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519 มีพื้นที่ 227,916 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง ซึ่งจากการสำรวจของกรมป่าไม้พบว่ามีนก 44 วงศ์ 137 สกุล 219 ชนิด โดยบริเวณที่จะชมนก คือ เกาะโคบ และท่าหิน ซึ่งนั่งเรือไปประมาณ 1 ชั่วโมง และช่วงเวลาที่เหมาะดูนกอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี นอกจากนี้บริเวณเขตห้ามล่าฯ ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม รวมทั้งมีร้านอาหาร บ้านพักบรรยากาศดีให้บริการนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีเรือบริการนำชมนก ค่าบริการชั่วโมงละ 200 บาท เรือนั่งได้ 6 คน อุทยานฯ มีบ้านพักบริการ จำนวน 4 ห้อง ห้องละ 200 บาท (more…)