พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติหรือพิพิธภัณฑ์เรือนไทยเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรและเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองตามแนวพระราชดำริแห่งองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยหมู่เรือนไทยไม้สักแบบภาคกลางอันทรงคุณค่าแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี อยู่ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดกำแพงเพชรโดยภายในจัดแสดงเรื่องราวของจังหวัด 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนประวัติศาสตร์เมือง ส่วนมรดกดีเด่น เช่น หินอ่อน แหล่งน้ำมัน และสุดท้ายคือส่วนชาติพันธุ์วิทยาที่แสดงถึงชนเผ่าต่างๆ เช่น มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซอ รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีห้องโสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่โดดเด่นด้วยระบบมัลติมีเดีย ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถรรมพื้นเมืองที่เต็มไปด้วยสินค้าน่าซื้อหา ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้านก็มีอยู่ละลานตา รวมถึงศูนย์จริยศึกษาที่สอนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ด้านพุทธศาสนา งานศิลปประดิษฐ์ งานแกะสลัก ร้อยมาลัยในวันอาทิตย์ เรียกว่ามาพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ที่เดียว จะได้รู้จักตัวตนของกำแพงเพชรอย่างลึกซึ้ง

 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากรวบรวมแหล่งความรู้ในรูปแบบนิทรรศการแล้วยังมีศูนย์จริยศึกษาสธที่คอยให้การอบรมศิลปะและจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนทั่วไปในวันหยุดมักจะมีเยาวชนและนักเรียนมาหาความรู้กันอย่างคับคั่งโดยการสอนจะเน้นไปในทางด้านพุทธศาสนางานศิลปประดิษฐ์งานแกะสลักและร้อยมาลัย
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชรฯเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.00-16.30 น. ค่าบัตรผ่านประตู 10 บาทค่าเข้าชมมัลติมีเดีย 250 บาท/คณะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 5572 2341-2
/ขอบคุณ ททท