ผู้รับเหมาโอดหิน-ทรายขาดแคลน

ผู้รับเหมาแห่แย่งซื้อทราย-ดิน-หิน เก็บกักตุนไว้ก่อสร้าง รับโครงการลงทุนภาครัฐ-เอกชน ทำสินค้าขาดแคลนและราคาพุ่ง5-10% น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ได้รับรายงานจากผู้รับเหมาก่อสร้างว่าวัสดุก่อสร้างประเภท ดินลูกรัง  ทรายถมที่ ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินคลุก หินย่อย ยางมะตอย

เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนและตรึงตัวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) จนส่งผลให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้รับเหมาทั้งรายเล็กรายใหญ่แย่งกันซื้อสินค้าดังกล่าวมากักตุนเพื่อรองรับการลงทุนก่อสร้างในโครงการต่างๆทั้งการสร้างถนน,รถไฟฟ้า,อสังหาริมทรัพย์และอีอีซี เป็นต้น นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง ที่ปรึกษานายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า   สถานการณ์วัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะกลุ่ม หิน ปูน ทราย ที่ใช้ในงานโครงสร้างพื้นฐาน เริ่มขาดแคลน เนื่องจากเริ่มมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐขึ้นพร้อมกัน ทำให้ความต้องการวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างขาดตลาด และบางส่วนมีราคาสูงขึ้น 5-10% ซึ่งเป็นไปตามทิศทางความต้องการที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสต๊อกในตลาด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews