คอร์สโภชนาการเพื่อการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ

ออนไลน์คอร์ส (Health Promotion on-line course) สัปดาห์นี้ เป็นคอร์สโภชนาการเพื่อการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ (Nutrition for Health Promotion and Disease Prevention)

คอร์สนี้ ครอบคลุมพื้นฐานในเรื่องโภชนาการเพื่อผลลัพธ์ทางสุขภาพสูงสุด และการทานที่ตั้งอยู่บนฐานเพื่อการป้องกันโรคต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ รากฐานวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการ และ สร้างความรู้บนพื้นฐานเหล่านี้เพื่อสำรวจการบำบัดรักษาด้านการทานที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อวิเคราะห์ การวิจัยทางโภชนาการ และวางแผนมื้ออาหารที่สมดุล รวมถึงการเข้าแทรกแซงการทานอาหาร สำหรับบุคคลที่มีสุขภาพดีและผู้ที่มีโรค และเจ็บป่วยทางสุขภาพ

/ขอบคุณ สสส